Các câu hỏi thường gặp về bảo hiểm sức khỏe1/ Những ai có thể tham gia bảo hiểm Bảo Hiểm Sức Khỏe Bảo Việt?

Người Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống học tập và làm việc tại Việt Nam, từ 12 tháng tuổi đến 65 tuổi vào thời điểm tham gia bảo hiểm nếu tham gia lần đầu tiên (căn cứ theo ngày sinh nhật). Căn cứ vào thông tin tổn thất Hợp đồng trước đó, Bảo Việt sẽ xem xét có chấp nhận bảo hiểm cho thời hạn tiếp theo hay không

Bảo Việt không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sau:

  • Người đang bị bệnh tâm thần, thần kinh, bệnh phong
  • Người bị thương tật vĩnh viễn quá 50%
  • Người đang trong thời gian điều trị bệnh hoặc thương tật.

Trẻ em từ 12 tháng tuổi đến dưới 18 tuổi không được tham gia với tư cách độc lập mà phải tham gia cùng với Bố/ Mẹ là Người được bảo hiểm (NĐBH), với tư cách Người phụ thuộc của NĐBH hoặc tham gia cùng với Người giám hộ theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

2/ Có bắt buộc phải khám sức khỏe trước khi tham gia Bảo Hiểm Sức Khỏe Toàn Diện không?

Thông thường bạn không phải trải qua bất kỳ cuộc kiểm tra sức khỏe nào vì phải thỏa mãn điều kiện về Đối tượng bảo hiểm, trừ những trường hợp đặc biệt khi Công ty bảo hiểm yêu cầu cung cấp thêm thông tin về tình trạng sức khỏe phục vụ cho công tác cấp đơn một cách hợp lý.

3/ Các hình thức tham gia Bảo Hiểm Sức Khỏe Toàn Diện?

Có thể tham gia theo hình thức:

  • Bảo hiểm cho cá nhân, hoặc
  • Bảo hiểm cho các thành viên gia đình trong cùng hợp đồng.

4/ Có bắt buộc các Người được bảo hiểm trong một hợp đồng phải tham gia cùng một chương trình bảo hiểm không?

Không bắt buộc. Bạn được tùy ý chọn chương trình bảo hiểm và quyền lợi bổ sung thích hợp cho từng Người được bảo hiểm trong lúc lấy báo giá và đăng ký.

Tuy nhiên, chương trình và các Quyền lợi bổ sung tham gia của Người phụ thuộc không được cao hơn chương trình và các Quyền lợi bổ sung của Người được bảo hiểm.

5/ Có bắt buộc phải chọn Chương trình chính đồng hạng với các lựa chọn bổ sung không?

Không bắt buộc. Nhưng quyền lợi bổ sung phải cùng nhóm hoặc thuộc nhóm thấp hơn Nhóm chương trình chính.

6/ Tôi chỉ mua Quyền lợi bảo hiểm bổ sung có được không?

Bạn phải tham gia Quyền lợi bảo hiểm chính thì bạn mới có thể lựa chọn thêm Quyền lợi bổ sung.

7/ Mức phí bảo hiểm như thế nào? Có áp dụng phí theo độ tuổi không?

Là công ty dẫn đầu Việt Nam về bảo hiểm sức khỏe với sự am hiểu sâu sắc thị trường và nhu cầu khách hàng, Bảo Việt tự hào đem đến cho bạn và gia đình một sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe toàn diện nhưng với mức phí rất hợp lý.

Mức phí bảo hiểm sức khỏe được áp dụng đồng nhất cho tất cả khách hàng khi tham gia cùng một chương trình, không phụ thuộc vào độ tuổi Người được bảo hiểm.

Với một khoản tiết kiệm nho nhỏ chỉ vài ngàn đồng /ngày là bạn đã có thể bảo vệ mình và gia đình trước những biến động về tài chính khi có những rủi ro xấu xảy ra

Bảo hiểm Bảo Việt có thể điều chỉnh Phí tại thời điểm tái tục, tùy thuộc vào tỷ lệ bồi thường và các tiêu chí khác.

8/ Phí bảo hiểm có phụ thuộc vào nghề nghiệp của tôi không?

Những Người được bảo hiểm thuộc các ngành nghề khác nhau đều được áp dụng một mức phí giống nhau nếu tham gia cùng một chương trình bảo hiểm.

9/ Tôi có quyền lựa chọn lại chương trình tham gia để nâng cấp hợp đồng của mình chứ?

Việc thay đổi chương trình tham gia chỉ được cho phép thực hiện khi tái tục hợp đồng. Còn trong năm bảo hiểm của hợp đồng, mức tham gia bảo hiểm phải được giữ nguyên. Trong trường hợp có tăng mức tham gia bảo hiểm khi tái tục hợp đồng thì phần trách nhiệm vượt quá vẫn áp dụng thời gian chờ, NĐBH chỉ được hưởng quyền lợi theo Mức trách nhiệm cũ mà không áp dụng thời gian chờ.

10/ Phạm vi bảo hiểm được áp dụng như thế nào?

Các chương trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Toàn Diện có phạm vi bảo hiểm chuẩn là Việt Nam. Tuy nhiên, có cho phép mở rộng phạm vi bảo hiểm sang các nước Châu Á hay các nước khác trên Toàn cầu nếu bạn tham gia chương trình Bạch Kim và đóng thêm 25% hay 50% phí bảo hiểm tương ứng.

11/ Tôi đã có Bảo hiểm Y tế bắt buộc, thì có cần mua Bảo hiểm Sức Khỏe toàn diện nữa không?

Khác với Bảo hiểm Y tế mang tính chất bắt buộc, Bảo hiểm Sức Khỏe là một chương trình bảo hiểm tự nguyện. Mức tham gia càng cao thì quyền lợi bảo hiểm càng nhiều.

Việc thanh toán bồi thường trong Bảo hiểm Sức khỏe dựa trên chi phí y tế thực tế, và Công ty bảo hiểm không có điều khoản ràng buộc Người được bảo hiểm về việc chỉ định nơi điều trị, mức điều trị, hay loại thuốc được phép dùng…như trong Bảo hiểm y tế. Điều này cho phép khách hàng có quyền lựa chọn nơi điều trị tốt nhất, và phương pháp điều trị thích hợp nhất phù hợp với mức bảo hiểm đã tham gia. Ngoài ra, Bảo hiểm Sức khỏe còn bù đắp cho phần chi phí y tế mà khách hàng phải đồng chi trả trong chính sách Bảo hiểm Y tế hiện tại đang áp dụng.

Do vậy, rất nhiều khách hàng đã có bảo hiểm y tế vẫn tham gia Bảo hiểm Sức khỏe nhằm tăng thêm sự bảo vệ tài chính cho bản than. Quyền lựa chọn thuộc về bạn.

12/ Khi nào thì hợp đồng của tôi có hiệu lực? Thời gian chờ hiệu lực là gì?

Nếu không có sự phản hồi từ chối chấp nhận bảo hiểm từ Công ty bảo hiểm thì tự động là sau 3 ngày kể từ khi yêu cầu được gửi và thực hiện xong việc thanh toán phí bảo hiểm thì Hợp đồng bảo hiểm của bạn sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Tuy nhiên, đối với hợp đồng năm đầu tiên, Quyền lợi bảo hiểm chính và Quyền lợi bổ sung về điều trị ngoại trú sẽ có một số thời gian chờ hiệu lực (có nghĩa là thời gian mà các quyền lợi bảo hiểm liên quan không được chi trả) cho một số rủi ro như: 30 ngày đối với Ốm đau bệnh tật thông thường, 12 tháng đầu tiên đối với Bệnh đặc biệt và Bệnh có sẵn.

Đối với Quyền lợi bổ sung bảo hiểm Sinh mạng, thời gian chờ hiệu lực là 90 ngày đối với bệnh thông thường, và 12 tháng đối với Bệnh đặc biệt và Bệnh có sẵn.

Đối với Quyền lợi bổ sung về Thai sản: Việc chi trả chỉ áp dụng nếu như việc thụ thai bắt đầu sau 12 tháng kể từ ngày quyền lợi này được áp dụng.

13/ Tôi có thể mua hợp đồng Bảo hiểm Sức Khỏe toàn diện trong ngắn hạn được không?

Không, Bảo Hiểm Sức Khỏe Toàn Diện là sản phẩm bảo hiểm được thiết kế cho thời hạn chuẩn là 01 năm (12 tháng) và sẽ được tái tục hàng năm.

14/ Tôi sẽ nhận được hợp đồng bảo hiểm như thế nào?

Hợp đồng bảo hiểm sẽ được gửi trực tiếp đến địa điểm mà bạn đã đăng ký trong đơn yêu cầu bảo hiểm.

15/ Các bệnh có sẵn hay bệnh đặc biệt có được bảo hiểm không?

Bệnh/Thương tật có sẵn hay Bệnh đặc biệt bị loại trừ trong năm đầu tiên bảo hiểm có hiệu lực. Từ năm thứ hai trở đi, Bệnh đặc biệt, Bệnh/Thương tật có sẵn sẽ được chấp nhận bảo hiểm nếu các bệnh này không phát sinh (dù có thực hiện điều trị hay không) trong năm đầu tiên tham gia bảo hiểm.

16/ Thế nào là Bệnh/thương tật có sẵn và Bệnh đặc biệt để áp dụng thời gian chờ hiệu lực?

Bệnh/thương tật có sẵn: Là bệnh hoặc thương tật có từ trước ngày bắt đầu được nhận bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm và là bệnh/thương tật mà người được bảo hiểm:

  • Đã phải điều trị trong vòng 3 năm gần đây;
  • Triệu chứng bệnh/thương tật đã xuất hiện hoặc đã xảy ra trước ngày ký hợp đồng mà Người được bảo hiểm đã biết hoặc ý thức được cho dù Người được bảo hiểm có thực sự khám, điều trị hay không.

Bệnh / thương tật có sẵn bao gồm nhưng không giới hạn ở các bệnh như: viêm Amidan cần phải cắt, viêm VA cần phải nạo, vẹo vách ngăn cần phẫu thuật, rối loạn tiền đình, bệnh hen, bệnh thoái hóa đốt sống, viêm tai giữa cần phẫu thuật đặt ống thông khí, trĩ cần phẫu thuật, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa khớp, phẫu thuật dây chằng.

Bệnh đặc biệt: Là những bệnh ung thư và u các loại, huyết áp, tim mạch, loét dạ dày, viêm đa khớp mãn tính, loét ruột, viêm gan các loại, viêm màng trong dạ con, trĩ, sỏi trong các hệ thống tiết niệu và đường mật, đục thủy tinh thể, viêm xoang, Parkinson, bệnh đái tháo đường, bệnh liên quan đến hệ thống tái tạo máu như lọc máu, thay máu, chạy thận nhân tạo.

17/ Tôi phải nằm viện trong vòng bao lâu thì mới được khiếu nại quyền lợi điều trị nội trú?

Người được bảo hiểm được coi là điều trị nội trú khi bác sĩ chỉ định nằm viện trong vòng ít nhất 24 giờ và có giấy ra viện/nhập viện do bệnh viện điều trị cung cấp.

18/ Một người có thể tham gia nhiều Hợp đồng Bảo hiểm Sức khỏe toàn diện cùng một lúc được không?

Bạn không thể cùng một lúc tham gia nhiều hợp đồng Bảo hiểm Sức khỏe, song bạn có thể đồng thời tham gia các Hợp đồng bảo hiểm y tế khác.

Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý rằng Công ty bảo hiểm chỉ thanh toán khoản tiền vượt quá mức được bồi thường theo các đơn bảo hiểm khác hoặc theo tỷ lệ giữa Giới hạn trách nhiệm của đơn bảo hiểm này với tổng giới hạn trách nhiệm của tất cả các đơn bảo hiểm khác. Trong mọi trường hợp, tổng số tiền bạn được bồi thường theo tất cả các đơn bảo hiểm không vượt quá chi phí y tế thực tế.

19/ Nên hiểu Giới hạn trách nhiệm chung theo từngQuyền lợi bảo hiểm và Giới hạn trách nhiệm riêng cho những Quyền lợi chi tiết như thế nảo?

Giới hạn trách nhiệm riêng quy định số tiền bồi thường tối đa mà Công ty bảo hiểm chi trả cho từng Quyền lợi chi tiết. Công ty bảo hiểm sẽ thanh toán từng Quyền lợi chi tiết theo Giới hạn trách nhiệm riêng này một cách độc lập và trong suốt thời hạn bảo hiểm 01 năm, tổng số tiền chi trả cho một và/hoặc nhiều Quyền lợi chi tiết cộng dồn lại không vượt quá Giới hạn trách nhiệm chung.