Bảo hiểm Bảo Việt là doanh nghiệp hạch toán độc lập – thành viên của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt. Với kinh nghiệm hoạt động trên 45 năm (từ 15/01/1965)trong các lĩnh vực: Bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm và bảo hiểm con người; với mạng lưới 67 công ty thành viên tại tất cả 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, Bảo hiểm Bảo Việt hiện chiếm 23,64% thị phần và là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

 

thương hiệu bảo hiểm bảo việt

Bảo hiểm Bảo Việt cam kết đem đến cho khách hàng các dịch vụ bảo hiểm và tái bảo hiểm tốt nhất, thông qua việc sử dụng cáckỹ năng và kinh nhiệm lâu năm của bảo hiểm trong nước và quốc tế.

Cam kết về chất lượng sản phẩm dịch vụ
Bảo hiểm Bảo Việt cam kết đem đến cho khách hàng sự hài lòng về chất lượng dịch vụ.
Tư vấn để khách hàng lựa chọn được sản phẩm bảo hiểm thích hợp nhất, với biểu phí và điều kiện bảo hiểm tối ưu.

Phục vụ khách hàng tận tâm, cung cấp sản phẩm tận nơi theo yêu cầu.

Lĩnh vực hoạt động

Kinh doanh bảo hiểm gốc Bảo hiểm Bảo Việt được phép kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ. Các loại hình bảo hiểm gốc bao gồm:

Bảo hiểm Xe cơ giới

 Bảo hiểm Con người

 Bảo hiểm Tài sản

 Bảo hiểm Trách nhiệm

Bảo hiểm cho các rủi ro hỗn hợp nhỏ

 Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

 Bảo hiểm toàn diện doanh nghiệp

 Bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro kỹ thuật

Bảo hiểm Hàng hoá

 Bảo hiểm Tàu thuỷ

 Bảo hiểm Dầu khí và Hàng không

Các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ khác  

 Kinh doanh Tái bảo hiểm Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ.  

 Giám định tổn thất Giám định, điều tra, tính toán, phân bổ tổn thất, đại lý giám định tổn thất, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn.  

Tiến hành họat động đầu tư

Hoạt động đầu tư được thực hiện theo các quy định của pháp luật.