Bảo hiểm du lịch Châu Âu

Bảo hiểm du lịch Châu Âu và khối Schengen. Bảo hiểm bắt buộc khi xin Visa nhập cảnh các quốc gia Châu Âu và khối Schengen. Hạn mức bảo hiểm tối thiểu được chấp nhận là 30.000 Euro