Bảo hiểm tín dụng thương mại / Trade Credit Insurance

bảo hiểm tín dụng thương mại bảo việt

1. TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI LÀ GÌ?

Tín dụng thương mại là một khái niệm không còn xa lạ với trong giới doanh nghiệp, tuy vậy, Bảo Việt cùng quý vị khách hàng cùng tìm hiểu một cách căn bản về thuật ngữ “Tín dụng thương mại”

  • Tín dụng: Là khái niệm thể hiện mối quan hệ giữa người cho vay và người vay. Trong quan hệ này, người cho vay có trách nhiệm chuyển giao quyền sử dụng tiền hoặc hàng hóa cho vay cho người đi vay trong một khoảng thời gian nhất định. Người đi vay có trách nhiệm hoàn trả lại tiền hoặc hàng hóa đã vay sau khi hết hạn vay có kèm hoặc không kèm khoản lãi vay nhất định.
  • Tín dụng thương mại: Là quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp, được thực hiện dưới hình thức mua bán chịu, mua bán trả chậm hay trả góp hàng hóa. Khi đến thời hạn nhất định theo thỏa thuận, doanh nghiệp mua phải hoàn trả cả vốn gốc và lãi cho doanh nghiệp bán với hình thức tiền tệ

2. ƯU ĐIỂM CỦA TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI:

  • Tín dụng thương mại góp phần đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp, đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được liên tục, rút ngắn chu kỳ sản xuất và do đó tăng nhanh vòng quay vốn của doanh nghiệp cũng như toàn xã hội
  • Thông qua tín dụng thương mại để điều tiết vốn một cách trực tiếp giữa các doanh nghiệp, do đó, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn kịp thời, giảm nhẹ sự lệ thuộc vốn vào các tổ chức tín dụng
  • Tín dụng thương mại làm giảm lượng tiền mặt trong lưu thông và do đó làm giảm chi phí lưu thông xã hội

3. TẠI SAO CẦN TỚI BẢO HIỂM TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI?

1/ RỦI RO: Những rủi ro bao gồm chậm thanh toán, mất khả năng thanh toán hoặc phá sản

Khi bán chịu cho bất kỳ khách hàng nào của doanh nghiệp bán – khách hàng lớn hay nhỏ, lâu năm hay hoàn toàn mới – trong nước hay nước ngoài – doanh nghiệp bán phải đối mặt với rủi ro chậm trễ thanh toán hoặc không thanh toán từ bất kỳ ai trong số họ, do những lý do bao gồm mất khả năng thanh toán, phá sản hoặc thậm chí không phải lỗi của họ, chẳng hạn như những vấn đề chính trị hoặc nền kinh tế

2/ RÀO CẢN: Mặc dù doanh nghiệp bán có thể sẵn sàng nắm lấy cơ hội, cố gắng tự thu hồi nợ hoặc đơn giản là xóa nợ, áp lực phải liên tục đối mặt với rủi ro tín dụng có thể khiến doanh nghiệp bán phải có một cách tiếp cận thận trọng hơn, từ đó kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp bán và để các đối thủ cạnh tranh có sẵn hệ thống quản lý tín dụng thay thế doanh nghiệp bán

3/ BẢO VỆ: Do đó, doanh nghiệp bán cần có giải pháp quản lý tín dụng hiệu quả và bảo hiểm tín dụng thương mại là một công cụ hiệu quả cao để bảo vệ doanh nghiệp của bạn và giúp bạn giao dịch một cách an toàn

4. NHỮNG LỢI ÍCH CỦA BẢO HIỂM TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI

1/ Bảo hiểm cho nhưng khoản phải thu lên tới 90% giá trị hợp đồng

2/ Bảo hiểm doanh nghiệp của bạn khỏi các khoản quá hạn hoặc không thanh toán

3/ Giảm khoản dự phòng nợ xấu và do đó, bảng cân đối kế toán mạnh hơn

4/ Cải thiện khả năng quản lý tín dụng và dòng tiền của bạn, từ đó cho phép bạn tiếp cận nguồn tài chính với chi phí thấp hơn

5/ Cho phép bạn giao dịch an toàn và tự tin hơn

6/ Dựa vào chuyên môn của chúng tôi để theo dõi chặt chẽ rủi ro giữa các nghành kinh doanh và thị trường trên toàn thế giới

7/ Đưa bạn và đội ngũ của bạn đến đúng nơi – tập trung vào việc phát triển doanh nghiệp một cách yên tâm

bảo hiểm tín dụng thương mại hoạt động như thế nào