Bảo hiểm du lịch trong nước

Bảo hiểm du lịch trong nước của Bảo hiểm Bảo Việt bảo vệ cho khách du lịch là người Việt Nam, có nhu cầu tham gia bảo hiểm cho chuyến đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Có 3 loại hình bảo hiểm du lịch trong nước bao gồm:

– Bảo hiểm du lịch trong nước theo chuyến đi: Bảo vệ trong suốt chuyến đi du lịch nội địa. Bao gồm bảo hiểm rủi ro khi di chuyển từ điểm xuất phát đến điểm du lịch, bảo hiểm rủi ro trong thời gian nghỉ tại điểm du lịch và bảo hiểm cho hành trình di chuyển trở về từ điểm du lịch quay về điểm xuất phát.

– Bảo hiểm du lịch tại điểm: Bảo vệ rủi ro vui chơi tại điểm du lịch cố định như bể bơi, khu sinh thái, công viên…..

– Bảo hiểm du lịch tại khách sạn: Bảo vệ rủi ro phát sinh trong thời gian nghỉ tại khách sạn