Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

nghề nghiệp tư vấn xây dựng
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn xây dựng, thiết kế
11:26 sáng 16/Th9/2020

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP TƯ VẤN XÂY DỰNG là gì? Đây là loại hình bảo hiểm dành cho cá nhân kỹ sư hoặc một tổ chức, công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng. Nếu trong quá trình xây dựng công trình, có thể bao gồm cả quá trình bảo […]

bảo hiểm nghề nghiệp kỹ sư tư vấn
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của Bảo hiểm Bảo Việt
3:48 chiều 03/Th6/2019

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kỹ sư tư vấn thiết kế Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp ra đời nhằm mục đích bảo vệ các chủ đầu tư, doanh nghiệp trong những trường hợp không may bị khiếu nại, và bị đưa vào những tình huống kiện tụng […]