BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm suất ăn công nghiệp
5:39 chiều 09/Th11/2019

Hàng ngàn suất ăn công nghiệp được phục vụ mỗi ngày tại Sam Sung Việt Nam Khác với thị trường chứng khoán có sự biến động lên xuống thất thường và không theo quy luật thì hiện nay trên thị trường đang tồn tại một ngành nghề kinh doanh, dù không còn mới mẻ tuy […]

bảo hiểm trách nhiệm công cộng cho hoạt động triển lãm ô tô
Thế nào là bảo hiểm trách nhiệm công cộng
9:19 sáng 10/Th6/2019

Sản phẩm này bảo hiểm trách nhiệm đối với thiệt hại về tài sản và tính mạng, sức khỏe của bên thứ ba khi sự kiện bảo hiểm xảy ra trên địa phận và từ hoạt động được bảo hiểm của người được bảo hiểm. Bảo hiểm trách nhiệm công cộng hình thành dựa trên lập luận […]

bảo hiểm nghề nghiệp kỹ sư tư vấn
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của Bảo hiểm Bảo Việt
3:48 chiều 03/Th6/2019

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kỹ sư tư vấn thiết kế Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp ra đời nhằm mục đích bảo vệ các chủ đầu tư, doanh nghiệp trong những trường hợp không may bị khiếu nại, và bị đưa vào những tình huống kiện tụng […]

bảo hiểm bình nóng lạnh
Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm của Bảo hiểm Bảo Việt
3:28 chiều 03/Th6/2019

Là loại hình bảo hiểm quen thuộc với những người hoạt động kinh doanh “Trách nhiệm sản phẩm” là tên của một loại hình bảo hiểm của nước ta. Tên của loại bảo hiểm này tương đối xa lạ với chúng ta, tuy nhiên đây lại là loại bảo hiểm quen thuộc và hết sức […]

bảo hiểm trách nhiệm công cộng cho hoạt động triển lãm ô tô
Bảo hiểm trách nhiệm công cộng của Bảo hiểm Bảo Việt
3:22 chiều 03/Th6/2019

Tổ chức sự kiện là một hoạt động cần thiết mua bảo hiểm trách nhiệm công cộng Những điều cần biết về bảo hiểm trách nhiệm công cộng “Trách nhiệm công cộng” là loại hình bảo hiểm mà đối tượng được bảo hiểm là bên thứ ba (không phải là người mua bảo hiểm). Theo […]