Bảo hiểm tai nạn công nhân

Bảo hiểm tai nạn công nhân

bảo hiểm tai nạn công nhân
Bảo hiểm tai nạn cho công nhân – Bảo đảm quyền lợi và lợi ích
3:15 chiều 09/Th6/2019

Bảo hiểm tai nạn cho công nhân là mối quan tâm hàng đầu hiện nay của xã hội cũng như các chủ đầu tư xây dựng. Bảo hiểm tai nạn được xem là bảo hiểm bảo đảm quyền và lợi ích cho công nhân trong quá trình làm việc. Bảo hiểm tai nạn cho công […]

bảo hiểm tai nạn lao động
Bảo hiểm tai nạn nghề nghiệp – Bảo hiểm bảo vệ người lao động
4:20 chiều 01/Th5/2019

Bảo hiểm tai nạn lao động, tai nạn nghề nghiệp là loại bảo hiểm bảo vệ cho người lao động. Khi làm việc tại các công trình xây dựng, nhà máy, công trường,.. người lao động thường xuyên đối mặt với những nguy hiểm, rủi ro, thương tật ngoài ý muốn. Để giảm bớt những […]