bồi thường ô tô

bồi thường ô tô

thủ tục bồi thường bảo hiểm ô tô
Thủ tục bồi thường bảo hiểm ô tô Bảo Việt
4:02 chiều 27/Th5/2019

Khi xảy ra sự cố khách hàng thực hiện các bước sau: Bước 1: Thông báo ngay cho Trung tâm dịch vụ khách hàng Hotline 1900 55 88 99 (in trên Giấy chứng nhận bảo hiểm ô tô của của quý khách) để thông báo tai nạn ban đầu, thông tin cung cấp gồm có: […]